Stenskott & Vindrutor

Vi kan hjälpa dig med stenskottslagning eller byte av framruta på alla personbilar och lättare transportfordon.

Stenskott är ett vanligt problem i Sverige, speciellt under våren innan allt grus har städats upp från våra gator. Ett stenskott leder nästan alltid till stora sprickor i framrutan och därför är det viktigt att reparera
skadan så snart som möjligt!

Sprickan som har uppstått i samband med ett stenskott kan även orsaka olyckor. Ett vanligt fenomen är att sprickan kan bete sig som ett prisma och böja vanligt, ofarligt ljus. Har du otur kan ljuset blända föraren och olyckor kan lätt uppstå.

När du lämnar in ditt fordon till oss gör vi bedömningen ifall det är
möjligt att laga bara själva stenskottet eller om hela rutan måste bytas
ut.


Byte av vindruta
Vid byte av framruta använder vi oss av original-bilglas från ledande
glasleverantörer för bästa resultat. Under tiden vi byter din vindruta
har ni tillgång till fri lånebil som förbokas innan.

Stenskott
Generellt är alternativet stenskottslagning att föredra. Lagning av stenskott är oftast möjligt i de fall sprickan inte är större än en 5-krona och skadan inte sitter mitt i synfältet framför föraren. Vid
stenskottslagning blir resultatet bättre desto tidigare bilen har fått
komma in till vår glasmästare.

Kontakta oss på telefonnummer: 08 522 094 10 vid frågor om stenskott och glasskador.


Skadeanmälan
Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.

För en stenskottslagning betalar du som kund en självrisk på mellan 0-200:-

Självrisk vid byte av vindruta är ofta fr. 1500 kr upp till 35% av totalkostnaden beroende på försäkring. 

Läs mer om Försäkringsbolagen här

Bilskadeservice i Nacka AB
Soldatvägen 15
Saltsjö-Boo,  132 45

Måndag - Torsdag 07:00 - 17:00

Fredag 07:00 - 14:30

Växeln öppnar 07.30
Lunch mellan 11.00-12.00