Billackering och karosseriarbeten i Nacka

Vi är en bilskadeverkstad i Saltsjö-Boo strax utanför Nacka med inriktning på plåt- och lackskador, där kunden alltid står i centrum. Med lång erfarenhet och stort kunnande vet vi vad som krävs för att kunna erbjuda högsta kvalitet i såväl service som arbete. Det gör att vi kan lämna en kvalitetsgaranti på alla våra tjänster såsom billackering, karosseriarbeten och försäkringsskador - för våra kunders trygghet.

VI ÄR GODKÄND SKADEREPARATÖR FÖR:
Peugeot, Citroën, Opel, Mitsubishi, Nissan och Subaru.

FÖRETAGET ÄR:
Medlem i Kontrollerad Skadeverkstad (KSV)
Miljöcertifierat
ISO 14000
Kontrollerat av LAG Testcenter

Erfarenhet

En mekaniker arbetar med en bil

Med lång erfarenhet och stort kunnande vet vi vad som krävs för att kunna erbjuda högsta kvalitet i såväl service som arbete. Det gör att vi kan lämna en kvalitetsgaranti på alla våra arbeten, för våra kunders trygghet.

Bilskadeservice är verksamt sedan 1985. År 2000 ombildades det till Bilskadeservice i Nacka AB, då vi även flyttade till nya lokaler. Dessa är anpassade för verksamheten och uppfyller de senaste kvalitets- och miljökraven från biltillverkare och försäkringsbolag.

Kvalitet

En mekaniker som utfört en billackering i Nacka

Ett tydligt kvalitetstänkande genomsyrar hela verksamheten, från arbetsresultat och servicenivå till val av tillbehör, material och metoder. Idag har vi 12 anställda som alla vidareutbildas kontinuerligt, var och en är en ytterst kvalificerad yrkesman inom sitt område. 

Vår policy är att alla våra kunder här i Nacka med omnejd ska vara nöjda när de åker från vår verkstad. Givetvis lämnar vi garantier på utförda arbeten, vare sig det gäller billackering, en åtgärdad plåtskada eller vindrutebyte.

Miljöpolicy

En mekaniker som jobbar

Vi ska: 

  • Klara eller överträffa kraven i lagar, förordningar och andra relevanta miljökrav.
  • Sträva efter att i produktsortimentet kunna erbjuda effektiva produkter med goda miljöegenskaper.
  • I egen produktion och verksamhet välja miljöanpassade effektiva produkter.
  • Genom ständiga förbättringar förebygga föroreningar och minska miljöskadligt utsläpp.

Dessutom ska vi:

  • Verka för en öppen kommunikation med kommun och myndigheter i miljöfrågor.
  • Genom fastlagt internkontrollsystem tillse att god arbetsmiljö uppnås.
  • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget, leverantörer och bland personalen.